Co potrzebne do ubezpieczenia mieszkania? Lista dokumentów

Co potrzebne do ubezpieczenia mieszkania? Lista dokumentów

Mieszkanie to często najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy, dlatego warto je ubezpieczyć, tym bardziej że - wbrew powszechnemu mniemaniu - kosztuje to naprawdę niewiele. Składki zaczynają się już od ok 100 zł rocznie, a formalności są ograniczone do minimum. Lista dokumentów potrzebnych do zawarcia ubezpieczenia mieszkania jest niezwykle krótka.

Aby ubezpieczyć mieszkanie, niepotrzebne są żadne oględziny czy wycena sporządzona przez rzeczoznawcę. Czy to znaczy, że można podać dowolne informacje o stanie i wyposażeniu mieszkania? Zdecydowanie to odradzamy. Wszelkie dane, które podaliśmy w deklaracji podczas zawierania umowy ubezpieczenia będą weryfikowane po wystąpieniu szkody.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia mieszkania w większości przypadków wystarczy jedynie dowód osobisty.

Ubezpieczanie cennych przedmiotów

Wyjątek mogą stanowić cenne przedmioty. Jeśli w ramach ubezpieczenia ruchomości mieszkaniowych chcesz zabezpieczyć się przed stratą lub zniszczeniem cennych obrazów lub różnego typu kolekcji, ubezpieczyciel może wymagać dokonania ich wyceny przez specjalistę.

W przypadku przedmiotów mniejszej wartości przyjmuje się ich wartość zadeklarowaną. W tej sytuacji ubezpieczony będzie zobowiązany udokumentować wartość przedmiotu dopiero na etapie ubiegania się o odszkodowanie.

Dokumentowanie szkód

Dla ułatwienia procesu dochodzenia swoich roszczeń po szkodzie, warto podczas zawierania umowy sporządzić spis inwentarza. To lista wartościowych przedmiotów, które są przechowywane w mieszkaniu. W przypadku kradzieży taki spis pomoże nam udowodnić, że dany przedmiot rzeczywiście był w naszym posiadaniu. Oprócz tego w przypadku droższych przedmiotów warto przechowywać wszelkie dokumenty potwierdzające naszą własność:

  • dowody zakupu, paragony, faktury,

  • gwarancje,

  • instrukcje obsługi,

  • opakowania.

Zwyczaj dokumentowania dotyczy również samego zdarzenia, które spowodowało odniesienie przez nas strat. Jeśli mieszkanie zostało okradzione, zamiast od razu sprzątać bałagan pozostawiony przez złodziei, sfotografujmy wszelkie zauważone przez nas ślady włamania. Obowiązkowo zgłośmy sprawę policji i uzyskajmy potwierdzenie zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu. Podobnie powinniśmy zadbać o uzyskanie protokołu powypadkowego od służb ratowniczych po pożarze czy powodzi. Tego typu dokumentacja będzie również podstawą do domagania się odszkodowania za zniszczenia powstałe wskutek prowadzonej akcji ratowniczej, jeśli nasza polisa zawiera tego typu ochronę. Zbierajmy przy tym wszelkie rachunki za uprzątnięcie pozostałości po szkodzie i sporządźmy własny wykaz strat.

Po wystąpieniu szkody ubezpieczyciel wyśle do nasz rzeczoznawcę, który wyceni rozmiar strat. Jeśli nie wystąpią żadne przeciwwskazania, w ciągu miesiąca ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.

Gdy mieszkanie zwiększy wartość

Jeżeli wartość Twojego mieszkania uległa zwiększeniu już w trakcie trwania umowy ubezpieczenia (np. po gruntownym remoncie), pamiętaj o podwyższeniu sumy ubezpieczenia. Doubezpieczenie pozwoli Ci na uzyskanie bardziej adekwatnego odszkodowania po wystąpieniu szkody. Doubezpieczenie może wpłynąć na wysokość twojej składki ubezpieczeniowej. Są jednak również sposoby na to, by zmniejszyć cenę polisy.

Jak zmniejszyć cenę ubezpieczenia mieszkania?

Niższy koszt umowy stosowany jest wobec osób, które same wpłyną na ograniczenie ryzyka wystąpienia szkody, np. montując w mieszkaniu alarm, antywłamaniowe drzwi i okna, stosując zamki z atestem czy wyposażając lokal w system przeciwpożarowy.

Podobnie jak w przypadku ceny polisy OC i AC, tak i w składce ubezpieczenia mieszkania liczy się tzw. bezszkodowość. Osoby, które w ciągu ostatnich lat nie likwidowały szkody z ubezpieczenia nieruchomości, mogą liczyć na zniżki.

Dodatkowy rabat zwykle otrzymują również lojalni klienci - za zakup kilku różnych ubezpieczeń w tym samym towarzystwie.